Základná škola Lovinobaňa      

 

 


Úvod Historia O skole Naša obec ŠKD Akcie Projekty Správy Záškolák Sparťan Kontakt

 


O škole

Základná škola Lovinobaňa je plnoorganizovaná škola. Okrem klasických tried ZŠ, sú tu zriadené aj dve špeciálne triedy pre deti s mentálnym postihnutím. Školu navštevuje spolu 276 žiakov, ktorí sú rozdelení do sedemnástich tried.

Základnú školu tvoria:

  • pavilón A - hlavná budova, priestory druhého stupňa, v priestoroch sú zriadené odborné učebne ( fyziky, chémie a IKT ), telocvičňa, šatne, školská kuchyňa a jedáleň, kabinety, školská kuchynka, riaditeľňa, zborovňa, školská a učiteľská knižnica.

  • pavilón B - prístavba, priestory prvého stupňa

  • pavilón C - školské dielne a náraďovňa

  • športový areál: antukové ihrisko a všešportový štadión

  • lesopark školy   

Pri škole je zriadený školský klub detí. Tvoria ho dve oddelenia, ktoré navštevujú prevažne žiaci prvého stupňa a špeciálnych tried. 

Školu navštevujú žiaci zo spádových obcí: Uderiná, Kotmanová, Dobroč a Podrečany. Niekoľko žiakov dochádza aj z obce Ružiná. 

Naša škola poskytuje primárne a nižšie stredné vzdelanie.