Základná škola Lovinobaňa      

 

 


Úvod Historia O skole Naša obec ŠKD Správy Kontakt

 


Záškolák

Myšlienka založiť školský časopis sa zrodila v školskom roku 1999/2000 v VII. A triede. Šikovné žiačky Z. Homolová, M. Mániková, V. Filčíková, A. Remeníková, M. Cigáneková si už v 6. Ročníku založili triedny časopis. Slovenský jazyk ich učila pani učiteľka Mániková, ktorá im navrhla, aby spolu začali tvoriť školský časopis. Časopis vychádzal 4-krát ročne, príspevky boli väčšinou od žiakov VII. A triedy, ilustrovala ho J. Majorošová z VIII. B.

Po troch rokoch sa redakčná rada zmenila. Novými redaktorkami sa stali Paula Markotánová, Lucia Barcajová, Monika Golianová, Soňa Zdechovanová, Zuzana Krejčiová a viedla ich pani učiteľka Mániková a za technickú stránku časopisu zodpovedala pani učiteľka Halajová. V tomto zložení pracovala redakčná rada dva roky.

V školskom roku 2004/2005 pracovala RR v zložení: Eva Kapurníková, Zuzana Líšková, Renata Kocúrová, A. Kubišová, V. Ďurišková, Z. Kováčiková pod vedením p. učiteliek Mánikovej a Halajovej.

V šk. r. 2006/2007 boli členmi RR: I. Sujová, S. Filčíková, K. Halajová, V. Chudinová, S. Šróbová, M. Fridrichová, E. Bobáľová, R. Fridrich, P. Uhrin, P. Golian, P. Sýkora, M. Fiľová, E. Reichmannová, Z. Ľuptáková, M. Segečová, L. Šichtová. Žiačky pracovali pod vedením p. učiteľky Vilčukovej.

V šk. roku 2007/2008 boli členmi RR: D. Tušimová, A. Vrbiniaková, J. Bobáľová, J. Rafajová, Š. Stankovič, M. Brada, P. Gabľas, L. Karmanová, D. Boltvanová, O. Fiľo, P. Fiľo, A. Kršková, K. Kubišová, M. Lacko, P. Lacková, A. Mišove, P. Sýkorová, L. Šuľajová. Za jazykovú a finálnu úpravu bola zodpovedná p. učiteľka Gašparová a za úpravu na počítači p. učiteľka Halajová.

V šk. roku 2008/2009 boli členmi RR: D. Melišová, E. Šróbová, L. Belicová, M. Hroncová, M. Lapinová, J. Rafajová, P. Gabľas, K. Kuricová, H. Stašáková, M. Borovičková, D. Krátka, M. Ďurková, D. Pazuchová, K. Mišove. Žiaci pracovali pod vedením p. učiteľky Mánikovej a p. učiteľky Halajovej.

Šk. rok 2013/2014: Časopis Záškolák vychádza 5-krát ročne. Vedúcou redakčnej rady je Mgr. Radoslava Flešková.

Redakčná rada

 • Branislav Gúgľava

 • Lenka Majerová

 • Klaudia Mišová

 • Patrícia Podhorová

 • Michaela Popovičová

 • Andrea Škropeková

 • Petra Babiaková

 • Viktória Poliaková

 • Zuzana Albertiová

 • Kristína Ďuračková

 • Simona Stašáková

 • Filip Jackuliak

 • Silvia Jakubová

 • Stanislava Malčeková

 • Nina Mišove

 • Monika Činčurová

 • Michaela Šárkanová