Základná škola Lovinobaňa      

 

 


Úvod Foto zbor Bulletin Fotogaleria O skole Naša obec ŠKD Správy KontaktHistória

Dekrét o zriadení Strednej školy v Lovinobani bol vydaný k 1.9.1950. K tomuto dátumu sa otvorila 1. a 2. trieda, ale už v priebehu roka sa pre veľký počet detí postupne otvorili dve prvé, dve druhé, jedna tretia a jedna štvrtá trieda.

Obvod školy tvorili obce Lovinobaňa, Uderiná, Dobroč, Dobročská Lehota, Podrečany a Píla. Deti z tohto obvodu, ktoré úspešne skončili 5. ročník národnej školy, boli povinné chodiť do Strednej školy v Lovinobani.

KNV vymenoval do funkcie riaditeľa školy Juraja Cabana, dovtedy riaditeľa Národnej školy v Dobročskej Lehote.

Ako prví učitelia na škole pôsobili : Július Kolimár, Elena Kolimárová, Elena Rišianová, Mária Sudárová, Mária Gáfriková, Emília Aláčová, Tibor Háás a Jozef Hrivnák.

Na národnej škole v Lovinobani, ktorá bola dvojtriedna, bol riaditeľom Ondrej Benedikty a učiteľkou bola Mária Jancová. V šiestich triedach sa celkovo učilo 185 žiakov.

Pretože žiakov stále pribúdalo, už v apríli 1955 sa začalo s výstavbou novej budovy školy. Škola bola uvedená do prevádzky k 1.9.1957, otvorilo sa 10 tried. V roku 1988 pribudla ku škole ďalšia nová budova, kde sa dnes učia deti I. stupňa. Naša škola hrdo stojí uprostred dnes už krásneho lesoparku, v ktorom sa nachádza aj štadión, volejbalové ihrisko a budovy dielní.

Škola bola a je studnicou poznávania, ktorej prameň nikdy nevyschne.