Základná škola Lovinobaňa      

 

 


Úvod O skole Naša obec ŠKD ZRŠ I. stupeň II. stupeň Špeciálne triedy Správy Záškolák KontaktZáujmová činnos na škole

Aj v tomto školskom roku škola organizuje viacero aktivít, podža záujmov detí. Tieto aktivity sú zamerané na poznávanie prírody a kultúry svojej vlasti, zdokonažovanie pohybovej kultúry a športové aktivity.

Aj v tomto školskom roku bude organizovaný plavecký výcvik pre 3. a 6. ročník v mesiaci marec v Rimavskej Sobote.

Volejbal je už tradíciou na našej škole a aj tento školský rok sa žiaci zúčastnia sústredenia kde si budú zdokonažova techniku vo volejbale.

V rámci environmentálnej výchovy žiaci absolvujú krátku turistiku a priamo v prírode uvidia prameň Ipža. 

Ďalej sú naplánované školské výlety zamerané na poznávanie Slovenska. Krúžková činnos

Na škole pracujú rôzne krúžky s rôznym zameraním.