Základná škola Lovinobaňa      

 

 


Úvod Historia O skole Naša obec ŠKD Akcie Správy Sparťan Kontakt

 


Organizačná štruktúra ZŠ Lovinobaňa

2014/2015

 

Riaditeľ školy: RNDr. Katarína Golianová
Štatutárny zástupca riad. školy: PaedDr. Renata Tóthová
Výchovný poradca: Mgr. Katarína Sluková
I. stupeň ZŠ I.A Mgr. Renata Kocúrová
I.B Mgr. Petra Turčanová
II.A Mgr. Hedviga Reháneková
III.A Mgr. Jaroslava Markotánová
IV.A Mgr. Miriam Jakubove
IV.B PaedDr. Daniela Líšková
ŠKD 1. oddelenie Zlatica Kubišová
2. oddelenie PhDr. Paulína Markotánová
Špeciálne triedy: 1. ŠT Mgr. Zuzana Kristínová
2. ŠT Mgr. Katarína Šišáková
3. ŠT Mgr. Anna Odzganová
II. stupeň V.A Ing. Miroslava Ďurove
VI.A Mgr. Eva Gembická
VII.A PaedDr. Dana Mániková
VIII.A Mgr. Radoslava Flešková
VIII.B Mgr. Jarmila Malčeková
IX.A Mgr. Katarína Sluková
Bez triednictva: Mgr. Ján Balážik
Mgr. Petra Komárová
Mgr. Mária Líšková
Mgr. František Koščák
Mgr. Dana Murínová
Asistent učiteľa: Mgr. Lucia Barcajová
Ing. Kvetoslava Poliaková
Eva Kiapešová
Ekonómka školy: Ing. Marcela Sojčiaková
Technický personál: Ján Šiman - školník
Erika Krňanová - upratovačka
Andrea Longauerová - upratovačka
Jolana Šimanová- upratovačka
Viera Šróbová- upratovačka
Ján Bobáľ - kurič
Školská jedáleň: Renata Mihalková - vedúca ŠJ
Jana Šuhajová - hlavná kuchárka
Katarína Bobáľová - kuchárka
Terézia Karlíková - kuchárka
Uznané kredity