Aktuality

Informačný bulletin

Srdečne Vás pozývame na celoškolské a triedne ZRŠ, ktoré sa uskutoční 1.10.2014 o 15:00hod. v ZŠ Lovinobaňa(v budove 2.stupňa). [Zavri]

.
.
.
.
.

Základná škola Lovinobaňa      

 

 


Úvod Historia O skole O skole Naša obec ŠKD Akcie Projekty Správy Dokumenty Záškolák Sparťan Kontakt Školská jedáleň Recyklohry

 

Vitajte na našej stránke

Základná škola Lovinobaňa je plnoorganizovaná škola. Okrem klasických tried ZŠ, sú zriadené aj špeciálne triedy pre deti s mentálnym postihnutím. Naša škola poskytuje primárne a nižšie stredné vzdelanie.


Koľko času nám zostáva do Vianoc?

Škola je zameraná na: 

  • informatiku a uplatňovanie IKT vo vyučovacom procese, 

  • cudzie jazyky, ktoré zavádzame od prvého ročníka, 

  • prírodovedné predmety, 

  • športovú výchovu - volejbal, atletika, 

  • realizáciu environmentálnej výchovy, 

  • realizáciu drogovej prevencie, prevencie proti šikanovaniu a sociálno-patologickým javom.