Základná škola Lovinobaňa      

 

 


Úvod Historia O skole Naša obec ŠKD Správy Sparťan Kontakt

 


Ako zachrániť Zem?

Využitím medzipredmetových vzťahov poukázať na problémy životného prostredia so zameraním na prírodné zdroje energie. Zdôrazniť význam využívania nevyčerpateľných zdrojov energie: VODA, VIETOR, SLNKO a v súvislosti s tým zdôrazniť význam atmosféry pre život človeka. Zamyslieť sa nad ekologickými problémami vyplývajúcimi zo spaľovania vyčerpateľných zdrojov energie. Sprístupniť danú tému prostredníctvom modernej učebnej pomôcky (Lego Mindstorms Education + senzory, interaktívna technika) a umožniť žiakom zažiť niečo doteraz nepoznané. Získané poznatky a vlastné materiály prezentovať nielen v priestoroch školy, ale aj na verejnosti formou vyveseného posteru v obci a webovej stránky školy a obce. Do projektu sú zapojení žiaci siedmeho ročníka, ktorí si vytvorili vlastnú webovú stránku, na ktorej budú priebežne informovať o získaných údajoch.